جزوه کامل درس طراحی الگوریتم موسسه آموزشی پارسه 

کتاب زبان اصلی INTRODUCTION TO ALGORITHMS .THIRD EDITION

مشخصات جزوه طراحی الگوریتم پارسه :

فصل اول : مفاهیم مبناومقدمه ای بر تحلیل الگوریتم ها

فصل دوم : روشهای تقسیم وغلبه

فصل سوم : روشهای حریصانه

فصل چهارم : برنامه نویسی پویا

فصل پنجم : روشهای پسگرد

فصل ششم : روشهای انشعاب و تحدید

فصل اول
عنوان: طراحی الگوریتم
حجم: 13 مگابایت
توضیحات: جزوه پارسه
فصل دوم
عنوان: طراحی الگوریتم
حجم: 11.8 مگابایت
توضیحات: جزوه پارسه
فصل سوم
عنوان: طراحی الگوریتم
حجم: 15.4 مگابایت
توضیحات: جزوه پارسه
فصل چهارم
عنوان: طراحی الگوریتم
حجم: 25.4 مگابایت
توضیحات: جزوه پارسه
فصل پنجم
عنوان: طراحی الگوریتم
حجم: 13.1 مگابایت
توضیحات: جزوه پارسه
فصل ششم
عنوان: طراحی الگوریتم
حجم: 66.7 مگابایت
توضیحات: جزوه پارسه


INTRODUCTION TO ALGORITHMS .THIRD EDITION
حجم: 4.84 مگابایت
توضیحات: مقدمه ای برطراحی الگوریتم

منتظر ثبت نظرات شما پس از دریافت فایل در قسمت نظرات سایت هستیم.