جزوه ی محیط های چند رسانه ای از آقای مهدی افضلی (مدیر گروه ارشد کامپیوتر) 

 

 

بخش اول :مقدمه 

بخش دوم : متن 

بخش سوم : تصویر 1

بخس چهارم : تصویر 2

بخش پنجم : صدا

بخش ششم : ویدیو

بخش هفتم : انیمیشن 

بخش هشتم : پروژه های چندرسانه ای

 

دریافت
حجم: 4.41 مگابایت