دانلود جزوه ریاضیات گسسته از آقای مهدی افشار

محتوای جزوه برگرفته از کتابهای (ساختمانهای گسسته - مولف جوادوحیدی / ساختمانهای گسسته - مولف سید حسن منصوری/ ریاضیات گسسته - مولف گریمالدی ) میباشد.

 

ریاضیات گسسته

 

دریافت

عنوان: ریاضیات گسسته
حجم: 3.4 مگابایت
توضیحات: فصل اول-شمارش       

دریافت
عنوان: ریاضیات گسسته
حجم: 3.54 مگابایت
توضیحات: فصل دوم-منطق ورابطه ها

دریافت
عنوان: ریاضیات گسسته
حجم: 6.21 مگابایت
توضیحات: فصل سوم-روابط بازگشتی

دریافت
عنوان: ریاضیات گسسته
حجم: 6.25 مگابایت
توضیحات: فصل چهارم-تابع مولد

دریافت
عنوان: ریاضیات گسسته
حجم: 6.09 مگابایت
توضیحات: فصل پنجم-گراف.درخت وبهینه سازی

 

منتظر ثبت نظرات شما پس از دریافت فایل در قسمت نظرات سایت هستیم.