نمونه سوالهای پایان ترم ومیانترم - جزوه - تمرین از آقای مهدی اسدی


مشخصات :

- جزوه ی درسی ریاضی2 رشته فنی مهندسی به همراه تمرینات وسوالات امتحانی

- جزوه ی درسی ریاضی1 رشته غیرفنی مهندسی به همراه تمرینات وسوالات امتحانی

- نمونه سوالات متنوع و نکته های درسی

دوستان عزیز سایت آقای اسدی بروز نیست و از دسترس خارج شده، پیگیر میشیم

اگه استاد سایت جدید داشتند، همین جا اعلام میکنیم