دانلود کتاب گرافیک کامپیوتری

مهندس محمدرضا حیدری نژاد

گرافیک کامپیوتر

فصل اول : مقدمه

فصل دوم : الگوهای ریاضی ترسیمات گرافیکی

فصل سوم : تبدیلات دوبعدی هندسی

فصل چهارم : متحرک سازی

فصل پنجم : گرافیک درکامپیوتر وزبان های برنامه سازی

فصل ششم : فایل های گرافیکی

 * این کتاب مرجع گفته های آقای عادل حساس میباشد.

دریافت
عنوان: فصل اول
حجم: 4.16 مگابایت
دریافت
عنوان: فصل دوم
حجم: 4.43 مگابایت
دریافت
عنوان: فصل سوم
حجم: 3.32 مگابایت
دریافت
عنوان: فصل چهارم
حجم: 1.68 مگابایت
دریافت
عنوان: فصل پنجم
حجم: 5.47 مگابایت
دریافت
عنوان: فصل ششم
حجم: 6.66 مگابایت

منتظر ثبت نظرات شما پس از دریافت فایل در قسمت نظرات سایت هستیم.