کتاب شیوه ارائه مطالب علمی و فنی از آقای رانکوهی

Shive

 

- در دوپارت مجزا یکی بافرمت pdf (خود کتاب)  ودیگری بافرمت pptx (تهیه توسط آقای فراهی)

- درضمن این کتاب مرجع گفته های آقای مرتضی خواصی نیز میباشد.

 

دریافت
عنوان: شیوه ارائه مطالب علمی وفنی
حجم: 9.07 مگابایت
توضیحات: فصل اول
دریافت
عنوان: شیوه ارائه مطالب علمی وفنی
حجم: 19.8 مگابایت
توضیحات: فصل دوم
دریافت
عنوان: شیوه ارائه مطالب علمی وفنی
حجم: 27.5 مگابایت
توضیحات: فصل سوم
دریافت
عنوان: شیوه ارائه مطالب علمی وفنی
حجم: 7.8 مگابایت
توضیحات: فصل چهارم
دریافت
عنوان: شیوه ارائه مطالب علمی وفنی
حجم: 6.45 مگابایت
توضیحات: پیوست ها
 

 


 

دریافت
عنوان: شیوه ارائه مطالب علمی وفنی
حجم: 1.51 مگابایت
توضیحات: پاورپوینت آقای دکتراحمد فراهی

 

منتظر ثبت نظرات شما پس از دریافت فایل در قسمت نظرات سایت هستیم.