دانلود کتاب ریاضیات گسسته مولف ( هادی یوسفی ) انتشارات پوران پژوهش

ریاضیات گسسته (مولف هادی یوسفی)


- تستهایی که آقای مهدی افشار معرفی کرده اند فقط بخش گراف با پاسخنامه تشریحی موجود است.

- کتاب فقط شامل مباحث وتست هایی میباشد که درکنکور کارشناسی ارشد،رشته فناوری اطلاعات و کامپیوتر ازآنهاسوال مطرح شده است.

مشخصات کتاب :

فصل اول:منطق ریاضی (شامل تستهای فصل حاوی 45 سوال همراه باپاسخنامه تشریحی)

فصل چهارم:مجموعه وروابط (شامل تستهای فصل حاوی 70 سوال همراه باپاسخنامه تشریحی)

فصل پنجم:ترتیب جزئی،لاتیس؛جبربول

فصل ششم:گراف؛درخت (شامل تستهای فصل حاوی 156 سوال همراه باپاسخنامه تشریحی)

 

به دلیل درخواست نویسنده محترم، از گذاشتن لینک دانلود کتاب معذوریم