کتاب آمار واحتمالات مهندسی از آقای مهندس نادرنعمت الهی

 

- کتاب از فصل 2 تا 9 آماده شده است 

- جواب تمارین فقط فصل های 2-3-4-5-7 قابل دانلود است .

- ضمنا کسانی که مایل به حمایت از نویسنده کتاب هستند کتاب را تهیه کنند.

- این کتاب مرجع درسی گفته های آقایان رضا محمدی علی شهنواز و مرتضی بیات می باشد.

 

آپدیت 10 آذر 97 : حل تمرین فصل 7 بارگذاری شد.

 

دریافت
حجم: 2.27 مگابایت
توضیحات: فصل دوم
دریافت
حجم: 1.73 مگابایت
توضیحات: فصل 3

 

دریافت
حجم: 1.26 مگابایت
توضیحات: فصل 4

 

دریافت
حجم: 2.43 مگابایت
توضیحات: فصل 5

 

دریافت
حجم: 1.34 مگابایت
توضیحات: فصل 6

 

دریافت
حجم: 1.35 مگابایت
توضیحات: فصل 7

 

دریافت
حجم: 1.73 مگابایت
توضیحات: فصل 8

 

دریافت
حجم: 1.14 مگابایت
توضیحات: فصل 9

 

دریافت
حجم: 1.28 مگابایت
توضیحات: پیوست کتاب

 

 


 

دریافت
حجم: 2.84 مگابایت
توضیحات: حل تمرین فصل 2

 

دریافت
حجم: 3.12 مگابایت
توضیحات: حل تمرین فصل 3

 

دریافت
حجم: 2.19 مگابایت
توضیحات: حل تمرین فصل 4

 دریافت
حجم: 2.46 مگابایت

توضیحات: حل تمرین فصل 5

دریافت
حجم: 1.67 مگابایت
توضیحات: حل تمرین فصل 7

 

منتظر ثبت نظرات شما پس از دریافت فایل در قسمت نظرات سایت هستیم.
         

 


منبع