جزوه کامل سیستم های عامل از آقای مهدی بازرگانی

جزوه کامل و کلاس درس آقای مهدی بازرگان ، همراه با سوالات مربوط به هرفصل، جزوه شامل 5 فصل و 154 صفحه می باشد.