مینی پروژه های دانشجویان عزیز کلاس مبانی مدیریت سرکارخانم رویاکاوندی

محتویات اسلایدها برگرفته شده از کتاب اصول ومبانی مدیریت (مدیریت عمومی) تالیف : دکترمهدی شریعتمداری 

مشخصات :

تعداد فصل ها : 5 فصل

تعداد گروه ارائه پروژه : 9 گروه