یکی از بهترین و بی نظیر منابع برای درس معماری کامپیوتر  کتاب Computer System Archtecture

موریس مانو  ( مترجم: قدرت سپیدنام) 

- این کتاب مرجع گفته های آقای عادل حساس میباشد.

دریافت
عنوان: معماری کامپیوتر
حجم: 20.6 مگابایت
توضیحات: موریس مانو(فارسی)

دریافت
عنوان: حل تمارین معماری کامپیوتر
حجم: 3.37 مگابایت

منتظر ثبت نظرات شما پس از دریافت فایل در قسمت نظرات سایت هستیم.