در راستای برنامه ها و اهداف گروه تخصصی "تولید نرم افزارهای موبایل (تنام)"سمینارهایی به صورت فصلی و یک روزه با عنوان "تولید نرم افزارهای موبایل با رویکرد کسب و کار الکترونیکی" برگزار میگردد.

هدف از برگزاری این سمینار یک روزه معرفی تکنیک ها و استانداردهای برنامه نویسی موبایل، همچنین معرفی فعالیت مرکز و دعوت از نیروهای فعال و مستعد برای حضور در اجرای پروژه ها و محصولات است. قابل ذکر است که علاوه بر حضور اساتید و سخنرانان کارگاههای آموزشی جانبی نیز برگزار خواهد شد.

محورهای این سمینار عبارت اند از :

الف) راهکارهای جدید تولید نرم افزارهای مناسب و کارآمد موبایل

ب) معرفی بازار های کار و درآمدزایی و تجاری سازی اپ موبایل در ایران

ج) حرکت از وب به موبایل و معرفی راهبردهای موجود

د) تکنولوژی های جدید در توسعه برنامه های موبایل

ه) دلیل موفقیت های برنامه های پرفروش و کسب و کار از طریق موبایل

و) معرفی مراکز و کارگاه های آموزشی

ز) معرفی استانداردهای طراحی نرم افزارهای موبایل

ح) طراحی نرم افزار بر اساس رده های سنی مختلف و بومی سازی فرهنگ ایرانی در نرم افزار

 

همچنین در بخش جانبی سمینار یک روزه، کارگاه آموزشی اندروید و IOS کلاس آموزشی چند ساعته برای شرکت کنندگان  برگزار، سپس در خصوص استعدادیابی و جذب افراد متخصص در زمینه برنامه نویسی موبایل نیز دعوت به عمل خواهد آمد.

برای ثبت نام به صورت اینترنتی به این آدرس مراجعه بفرمایید.  SCMT.IR